Służyć (διακονέω diakoneó)

I podszedłszy podniósł ją, ująwszy za rękę, i opuściła ją gorączka. I usługiwała im. (Mk 1,31)

καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

Pierwotnie słówko diakoneo oznaczało sługę przy stole, albo człowieka, który idąc żarliwie posługiwać, unosi swoimi stopami kurz z ziemi. W Piśmie Świętym nabrało znaczenia służby na chwałę Pana.

Poszukując tego słowa w Nowym Testamencie, odnajdujemy takie fragmenty jak: Mt 20,28; 25,44; 27,55; Łk 8,3; 10,40; J 12,26.

Jezus uzdrawia mnie w Najświętszym Sakramencie, podnosi trzymając za rękę, kiedy idę do spowiedzi. Jakie to szczęście, że mogę służyć Bogu w drugim!

Komentarz