Wypełnić (πληρόω plēroō)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (Mt 5,17)

µὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

Jezus wypełnia to, co było zapowiadane przez Prawo i Proroków w Starym Testamencie. Samo słówko jest typowe dla Mateusza, występuje w Jego Ewangelii 16 razy (dla cierpliwych): 1,22;2,15.17.23;3,15;4,14;5,17;8,17;12,17;13,35.48;21,4;23,32;26;54.56;27,9.

To, co Prawo zakłada, w zupełności odpowiada powołaniu na obraz Boży i do bycia dzieckiem Boga. Prawo Jezusa koncentruje się na miłości Boga i drugiego, w skierowaniu na nich serca. Dalej, jest zradykalizowane do granic możliwości, bo wzorem jest Bóg Ojciec kochający nawet tych, którzy Go nienawidzą.

Komentarz