Ukazać (δεικνύω deiknyō)

Rozsądził im Jezus: liczne dzieła dobre ukazałem wam z Ojca, przez które z tych dzieł Mnie kamienujecie? (J 10,32)

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον ⸀αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;

respondit eis Iesus multa opera bona ostendi vobis ex Patre meo propter quod eorum opus me lapidatis?

Można mieć oczy, ale nie chcieć zobaczyć. Czasem potykamy się o oczywistości, lecz wolimy ich nie widzieć, unikamy kontaktu wzrokowego. Gdyż kontakt z rzeczywistością prowokuje do wyjścia poza ramy własnego obrazu. Trzeba wyjść z własnego kina wyobraźni.

Dlatego Pan Jezus codziennie pokazuje nam, czyni widocznymi, dobre dzieła. Te, które dzieją się dzisiaj, w gestach pomocy, dobrego słowa, życzliwości, które płyną przez twoje ręce, serce, te są dziełami Ojca.

Kontakt z rzeczywistością jest bardzo terapeutyczny.

Z szarości ziemi wyrasta piękno.

Komentarz