Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Noc (νύξ nyks)

On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. (J 13,30)

λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ νύξ.

cum ergo accepisset ille buccellam exivit continuo erat autem nox.

Noc. Ciemność. Zero światła. Chodzi po omacku. Dlaczego Judasz wybrał życie bez światła? Dlaczego nie został z Tym, Który jest Światłością Świata? Dlaczego…

Co jest moją nocą? Co mi nie pozwala trwać w Świetle?

Panie, wyprowadź mnie z mojej nocy…

Zamknięte oczy pogłębiają czerń nocy…

Komentarz

%d