Noc (νύξ nyks)

On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. (J 13,30)

λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ νύξ.

Noc. Ciemność. Zero światła. Chodzi po omacku. Dlaczego Judasz wybrał życie bez światła? Dlaczego nie został z Tym, Który jest Światłością Świata? Dlaczego…

Co jest moją nocą? Co mi nie pozwala trwać w Świetle?

Panie, wyprowadź mnie z mojej nocy…

Zamknięte oczy pogłębiają czerń nocy…

Komentarz