Ucho (οὖς ous)

Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem, ani się cofnąłem. (Iz 50,5)

καὶ ἡ παιδεία κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω.

Słownik Stronga tłumaczy metaforyczne znaczenie tego terminu jako zdolność postrzegania umysłem, rozumienia i wiedzy. Jednym zdaniem: kto ma ucho zdolne do słuchania, potrafi zrozumieć. Dynamika ucha otwartego przez Boga jest tym lepsza, że słuchający dzięki niemu zaczyna działać, i dzięki temu, co usłyszy, kształtować swoje postępowanie i decyzje. Można dopatrywać się tutaj jeszcze innej myśli: ucho, które słucha to synonim wiary.

Komentarz