Dzień sądu (ἡμέρα κρίσεως hēmera kriseos)

Więcej mówię wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. (Mt 11,22)

πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.

W większości przypadków, gdy słyszymy w Ewangeliach o sądzie zwykle kojarzy się on z potępieniem, odrzuceniem, grozą. Tymczasem jest to dzień prawdy, odsłonięcia intencji, postaw, weryfikacja deklaracji.

Któż z nas nie miał dnia sądu, gdy wyszło na jaw prawdziwe oblicze naszych zamiarów, intencji. I dobrze, bo poznanie prawdy prowadzi do wolności serca. Czasem boli, lecz w konsekwencji jest obietnicą nowego życia.

Oby mi serce nie stwardniało tak, że zapomnę o Miłosierdziu w dniu Miłosierdzia.

Komentarz