Iść (ὑπάγω hypagō)

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. (J 15,16)

Wybrałem słowo: abyście szli z antyfony przed dzisiejszą Ewangelią dlatego, że dobrze oddaje ducha dzisiejszego Święta św. Jakuba, Patrona pielgrzymów, ale nie tylko. Bycie w drodze jest wyrazem całej duchowości i stylu życia naszego Pana Jezusa Chrystusa – Człowieka drogi. Takiego stylu bycia Pan życzy i nam.
Pierwsi chrześcijanie byli nazwani “zwolennikami tej drogi”. To nie wygodna kanapa, lecz droga jest miejscem wierzącego, jego środowiskiem życia. Bycie na drodze jest osobistym wyborem. Abyście szli – podpowiada Pan.

Komentarz