Niewiara (ἀπιστία apistia)

I nie uczynił tam (dzieł) mocy wiele z powodu niewiary ich. (Mt 13,58)

καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

Sam termin jest zaprzeczeniem wiary. Greckie πίστις (pistis) poprzedzone jedną literą α radykalnie zmienia znaczenie. Słowo Boże diagnozuje nie tylko stan wiary, ale też i niewiary.

Nie oskarża, lecz brzmi w tym smutek Boga, który szuka wiary, choćby jak ziarnko gorczycy. Niewiara może rosnąć po cichu, we własnej ojczyźnie, we własnym domu. Jej sprzymierzeńcem jest rutyna, stare przyzwyczajenia, klapki na oczach, kamień w sercu, zarozumiały rozum.

Komentarz