Wykształcony (καταρτίζω katartidzō)

Nie jest uczeń nad nauczyciela, wykształcony zaś, cały będzie, jak nauczyciel jego. (Łk 6,40)

οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.

Przy moim Nauczycielu mam szansę wykształcić się cały, tzn. w różnych wymiarach mojego człowieczeństwa. On jest Życiem, dlatego przy Nim w pełni się żyje, tzn. poznaje i kocha. Bez Niego brak nam piątej klepki, wiatru w żagle.

Świetną inspirację niesie też etymologia grecka czasownika καταρτίζω katartidzo. Otóż pochodzi od słowa ἀρίτος aritos, tzn. sparowany, kompletny. Zatem tworzę z Nauczycielem duet, jesteśmy “do pary” z Nim. I już niczego mi nie braknie.

Do pary.

Komentarz