Wypełniać (ποιέω poieō)

Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów Moich i wypełnia je. (Łk 6,47)

πᾶς ὁ ἐρχόµενος πρός µε καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑµῖν τίνι ἐστὶν ὅµοιος.

Czyniący je – tak dosłownie brzmi interesujące nas słowo. Czynić, działać – to niezwykle żywotne słowa. Mówią o Bogu, którego istotą jest działanie. Jezus pragnie poprawić nasz stosunek słów względem działania, chce, aby nie było słów bez pokrycia.

Nie pozwól uciec słowom, abyś się nie wstydził, nie mogąc ich dogonić swymi czynami.

Komentarz