Rozliczyć się (συναίρω synairō)

Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć słowo ze sługami swoimi. (Mt 18,23)

Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

Król z przypowieści dosłownie chce “wziąć razem” ze sługami to słowo, ktore sobie przy umowie dali.

Nasze długi, debety, wobec Pana nie są możliwe do spłacenia. Dziesięć tysięcy razy nie dotrzymałem słowa, nie zachowałem przykazania, puściłem słowo na wiatr. Mogę tylko liczyć na miłosierdzie, które jest niepoliczalne, wspaniałomyślne, pełne wzruszenia.

Oby mi serce nie stwardniało tak, że nie nauczę się tego miłosierdzia, że spłynie po mnie bez śladu. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Obym wrósł w ziemię miłosierdzia.

Komentarz