Wierzący (πιστεύων pisteuon)

Aby każdy wierzący w Niego miał życie wieczne. / Aby każdy wierzący w Nim miał życie wieczne. (J 3,16)

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

Oba tłumaczenia wzmacniają znaczenie relacji z Synem Człowieczym. To znaczy, że kiedy ktoś wierzy w Niego, wtedy ma życie w Nim. Moje życie wieczne staje się w jednym akcie poznania i miłości Tego, który jest Wieczny.

Zatem, gdy tylko spojrzysz dziś na Jezusa, usłyszysz Go, “dotkniesz” w Chlebie Żywym i szepniesz Mu w sercu: Kocham, wtedy żyjesz wiecznie, w tej chwili. Zanurzasz się w wiecznym teraz Boga. Zatrzymujesz wszystkie zegary świata.

Komentarz