Znów (πάλιν palin)

A oto znowu rzekł do nich. (J 8,21)

εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς.

dixit ergo iterum eis Iesus.

Jezus znowu do nich mówi. Znowu im tłumaczy. Tym razem inaczej. Używa innych słów, innych argumentów, ale znowu to robi, bo chce, aby zrozumieli. Bo chce, aby się nawrócili. Znowu daje im taką możliwość.

Bóg znowu pozwolił mi się obudzić. Znowu pozwolił mi spotkać się z Jego Słowem. Znowu kieruje mój wzrok, moje serce na Niego.

Ile jeszcze razy i w jaki sposób będzie musiał do mnie mówić, abym wreszcie chciała Go usłyszeć, zaufać Mu i dać się poprowadzić drogą zbawienia?

Wbrew przeciwnościom wzrastać na chwałę Bożą…

Komentarz