Na osobności (κατὰ μόνασ kata monas)

I stało się, gdy był On modlący się na osobności i byli z Nim Jego uczniowie, i zapytywał ich mówiąc: Co o Mnie mówią tłumy, że Kim jestem? (Łk 9,18)

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;

św. Łukasz częściej niż pozostali Ewangeliści ukazuje Jezusa na modlitwie. Da się wyczuć, że nasz Pan ma pewien swój styl życia, w równowadze między zaangażowaniem, a odpoczynkiem, między byciem wśród ludzi, a samotnością.

Grecki zwrot κατὰ μόνασ kata monas opisuje też pewien wewnętrzny stan scalenia, skupienia na jednym. Idąc dalej tym tropem można dojść do ponownego odkrycia, że potrzeba tylko JEDNEGO.

Komentarz