Wydać (παραδίδωμι paradidōmi)

Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (Łk 9,44)

θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.

Obok słowa wydany, można też użyć słów: Jezus będzie przekazany, dostarczony ludziom.
Co to znaczy: być wydanym? Matka wydaje dziecko na świat, Judasz wydaje Jezusa arcykapłanom, a Piłat wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. We Mszy św. słyszymy samego Jezusa, który pragnie być nam wydany: “Bierzcie i jedzcie… to jest Ciało Moje, które za was będzie wydane.”
Widzimy, jak los Jezusa wiele zależy od “rąk ludzi”, do których Jezus jest wydany.

Komentarz