Nie zniechęcać się (μή ἐκκακέω me ekkakeō)

Mówił zaś im też przykład względem tego, że trzeba się zawsze modlić, i nie ulegać zniechęceniu. (Łk 18,1)

ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν.

mē enkakein – nie ustawać – słowo również znaczy: nie stać się słabym, nie upadać na duchu, nie poddać się złu. Najpełniejszym zaś tłumaczeniem jest: nie ulegać zniechęceniu.
Przypominam sobie Jasia, który napisał do św. Mikołaja list z prośbą o rower, a pod choinką znalazł jedynie trochę słodyczy. “Smutno ci Jasiu, powiedziała mama, że św. Mikołaj cię nie wysłuchał? Nie. Wysłuchał, i powiedział: Nie. Odparł Jasiu”. Patrząc szerzej na sprawę, Jasiu nie uległ zniechęceniu. A mamy wokół nas tyle pokus do zniechęcenia: coronavirus, choroba, zniesławienie Kościoła, osobiste porażki. Dobrze, że właśnie w tym czasie dostajemy medycynę Słowa, zawierającą szczepionkę, by nie ulegać złu zniechęcenia.

Komentarz