Błogosławiony (εὐλογημένοι eulogemenoi)

Wtedy powie Król tym po Jego prawej stronie: Przyjdźcie błogosławieni Ojca Mojego, odziedziczcie przygotowane wam królestwo od założenia świata. (Mt 25, 34)

τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Ewangelie co jakiś czas „przemycają” kolejne błogosławieństwa. Tym razem przychodzą w zaskoczeniu: „ale kiedy, ale jak”. Niesamowita niespodzianka. Gesty miłosierdzia podjęte z prostotą i empatią wracają do nas, jak szczęście nowego poranka, jak ciepło promieni słońca, jak orzeźwienie ze strumienia. A dopełnią się te błogosławieństwa w domu Ojca, który w progu powita nas uśmiechem, tych wszystkich, którym okazaliśmy dobre serce i hojne ręce.

Komentarz