Skarbona (γαζοφυλάκιον gazofylakion)

Przyglądając się zobaczył bogatych wrzucających do skarbony swoje dary. (Łk 21,1)

Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους.

Wiele emocji od zawsze wywoływały pieniądze, niezależnie duże, czy małe. Jezus często odwołuje się do pieniędzy w przypowieściach. Lecz w Jego spojrzeniu mogą być znakiem. Uboga wdowa przez wrzucenie całego swego utrzymania powierzyła się samemu Bogu. Nie przekładała pieniążków z ręki do ręki. Jej hojność to sekret jej ubóstwa.

Komentarz