Spotkać (συντυγχάνω syntygchanō)

Przyszli zaś ku Niemu Matka i bracia Jego, i nie mogli się spotkać z Nim przez tłum. (Łk 8,19)

Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.

Przedrostek “syn” wskazuje na pragnienie bycia razem. Słownik podpowiada, że drugi człon oznacza: trafić w cel, dosięgnąć, osiągnąć.

Być razem z Jezusem oznacza przyjąć Jego słowo, zachować w sercu, tak jak Maryja, żyć nim każdego dnia. Osiągać z Nim cel. Wspólnota i jedność z Jezusem rośnie w ciszy, słuchaniu najpierw, a potem w działaniu, czynieniu Słowa zgodnie ze Słowem Boga.

Pozwól, aby Słowo zakorzeniło się w Tobie.

Komentarz