Wytrwałość (ὑπομονή hypomonē)

W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. (Łk 8,15)

τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑποµονῇ.

Wytrwałości! Przynajmniej wznieśmy toast na jej część, bo posiadać ją jest już znacznie trudniej. W całym procesie naszego życia przecież nie brakuje, ani dobrej ziemi, którą jest też każdy z nas, jest też dostatek ziarna, którymi są dobre myśli, idee i słowa. Plony przynosi, zachowuje i pomnaża wytrwałość.
Wznoszę puchar, z włoskim winem, z myślą o Was, drodzy subskrybenci “jednego słowa”, i za nas, codziennych “skrybów”. Wytrwałości!

Komentarz