Pożałować (μεταμέλομαι metamelomai)

On zaś rozsądziwszy powiedział: Nie chcę, potem zaś pożałował i poszedł. (Mt 21,29)

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ θέλω, ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν.

W samym rdzeniu tego czasownika odnajdziemy troskę, która jest świadomym wyborem. Jeden z synów przeszedł wewnętrzną drogę od zaprzeczenia do nawrócenia. Pożałował tego, że odrzucił wolę ojca. Dlatego poszedł do pracy w winnicy nie z przyzwyczajenia, nie po to, by być w porządku wobec ojca, ale zobaczył, co mógł stracić. Przede wszystkim mógł utracić więź.

Moje nawrócenie nie ma być z lęku, ale z wyboru Największej Miłości, która daje mi nie tylko siebie, ale i wszystko, bym mógł kochać.

Wybierz jeden znak nawrócenia

Komentarz