Zobaczyć (ὁράω horaō)

I powiedział przypowieść im: Zobaczcie figowca i wszystkie drzewa. (Łk 21,29)

Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα.

Kolejny raz powraca sprawa widzenia. Jezus zaprasza do uważnego obserwowania przyrody, by uczyć się przez podobieństwo. Po to, aby w widzialnych zjawiskach dostrzegać mądrość życia, Królestwa Bożego. Gdy patrzę dziś na drzewa, to raczej widzę, że zbliża się zima. Czas oczekiwania, dni się skracają. Lasy nie śpiewają, jedynie szumią, owiane zimnym wiatrem. Ale jest to czas nadziei.

Komentarz