Chwila (καιρός kairos)

Patrzcie, czuwajcie: nie wiecie bowiem, kiedy (ta) chwila jest. (Mk 13,33)

Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.

Na czas można spojrzeć w dwojaki sposób. Pierwszy to postrzeganie rozciągłości – liczy godziny, tygodnie lata, mierzymy czas na stadionach, liniach produkcyjnych. Drugi to uchwycenie tej właśnie chwili – świadomość zbliża się do “teraz”, serce jest uważne, skupione. Adwentowe tygodnie, godziny, kryją w sobie wiele takich chwil, które przyniosą nadzieję na spotkanie Przychodzącego. To jedno z Imion Pana Jezusa – bardzo “Adwentowe”.

Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. J 16,22

Niebiosa rosę…

Komentarz