Naprawiać (καταρτίζω katartidzō)

I podążając stamtąd, zobaczył innych dwóch braci: Jakuba (syna) Zebedeusza i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiali sieci swoje i wezwał ich. (Mt 4,21)

Kαὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.

et procedens inde vidit alios duos fratres Iacobum Zebedaei et Iohannem fratrem eius in navi cum Zebedaeo patre eorum reficientes retia sua et vocavit eos.

Realizm Ewangelii obejmuje też ludzką pracę. Rybacy posługują się narzędziami: łódź, wiosła, żagle, a także siecią. Wszystkie wymagają twórczości, wysiłku, by nimi pracować. Jezus zastaje pierwszych uczniów przy pracy. Jedni zaczynają, drudzy przygotowują się do niej. Naprawa sieci wymaga cierpliwości i czasu. To chyba nie jest praca dla impulsywnych charakterów. Jezus potrzebuje tych, którzy już widzą rozwiązanie, jak i tych, którzy dopiero się mierzą z zadaniem.

http://www.pixabay.com

Komentarz