Wstać (ἐγείρω egeirō)

Co jest łatwiejsze – Powiedzieć: Odpuszczają się grzechy twoje, czy powiedzieć: Wstań i chodź? (Łk 5,23)

τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ περιπάτει;

Słowo z mocą, Słowo, które przebacza – Ono również podnosi z paraliżu, z grzechu. Sprawia to, co oznacza. Mocny akcent na pierwszą sylabę w greckim słowie ἔγειρε (egeire) jest jak tchnienie, które budzi do życia, jest jak dotyk, który podnosi ze snu. Jest jak strumień wody, który ożywia i orzeźwia. Za chwilę „przebaczony” i „uzdrowiony” zrobi pierwszy samodzielny krok w nowe życie. Niech, i Ciebie, i mnie, Jezus dziś podniesie, bo dla Niego wszystko jest możliwe.

Komentarz