Wypełnić (πίμπλεμι pimplemi)

I Zachariasz, ojciec jego napełniony Duchem Świętym wyprorokował mówiąc. (Łk 1,67)

Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ⸂ἐπροφήτευσεν λέγων⸃·

W dniu, w którym dobiega końca okres Adwentu, zostaje nam przedstawiona postać Zachariasza, który napełniony Duchem Świętym, wypowiada hymn uwielbienia Boga dotrzymującego Swoich obietnic. Słowo επλήσθη występujące w tekście, pochodzi od πίμπλεμι i oznacza wypełnienie do maksimum. Ów starzec daje doskonały przykład, że pozwolenie Bogu na działanie w pełni, zawsze skutkuje modlitwą uwielbienia. W czasie, gdy szukamy w domach prezentów, porządku, albo świętego spokoju, warto zajrzeć do swojego wnętrza i odnaleźć najważniejsze – działającego w nas Ducha Świętego.

Komentarz