Pierwsze (πρῶτος prōtos)

Odpowiedział Jezus, że: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg wasz Pan Jeden jest. (Mk 12,29)

ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρώτη ἐστίν· ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν,

Pierwszeństwo może być ze względu na czas, na wynik konkurencji. Jednak, jeśli chodzi o przykazania, to raczej w grę wchodzi pierwszeństwo w sensie źródła, zasady. Dlatego w analogicznym tekście u Mateusza uczony pyta o “największe” przykazanie. Zatem pierwszy jest Bóg nasz, i słuchać Go oznacza czerpać z czystego Źródła życia, błogosławieństwa, miłości. To słuchanie, od naszej strony, jest początkiem nowego dnia, nowych decyzji. Od tego trzeba rozpoczynać każdą drogę: Czy to pokonując kilometry, czy podążając drogą przykazań. To czyń, a będziesz żył.

Komentarz