Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Więcej (πλειον pleion)

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? (Mt 6,25)

διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Więcej być, niż mieć. Tak można streścić powyższe słowa. Więcej życia! Tak motywuje do gry swoją drużynę niejeden trener. Więcej ruchu, więcej przebywania na świeżym powietrzu, więcej rozmów, więcej pomysłowości, więcej twórczości, więcej uśmiechu, więcej pogody ducha, więcej dobrego słowa. Wystarczy. Recepta gotowa.

Komentarz

%d