Panna/dziewica (παρθένος parthenos)

πρὸς παρθένον ἐµνηστευµένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνοµα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνοµα τῆς παρθένου Μαριάµ.

… do Dziewicy poślubionej mężczyźnie o imieniu Józef z domu Dawida, i imię Dziewicy – Maryja. Łk 1, 27

Dzisiejszy tekst to spełnienie zapowiedzi z Księgi Rodzaju: “wprowadzam nieprzyjaźń (…) pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę”. Tekst hebrajski mówi wprost o nasieniu kobiety (paradoksalnie). W języku biblijnym, to mężczyzna rodzi potomstwo (por. Rdz 11,10-26; Mt 1, 2-16), więc dziewicze poczęcie Chrystusa jest odwołaniem do tej unikalnej, jedynej w biblijnym języku i świecie sytuacji, w której ta Jedyna, Wybrana Kobieta zrodzi Nowego Adama (por. 1 Kor 15, 45-49). W tej sytuacji wszystkie tytuły jak: Boża Rodzicielka; Rodzicielka swojego Stwórcy; Ta, przez Którą odnawia się stworzenie; Most wiodący z ziemi do nieba; Rodzicielka Rodziciela życia; Służebnica Świętego Pokarmu – są jak najbardziej poprawne.

pixabay.com

Komentarz