Niebo (οὐρανός ouranos)

Inni zaś, chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ. (Łk 11,16).

Przed chwilą rozmówcy Jezusa byli świadkami jak Pan wyrzuca demona. Mimo wszystko dalej chcą zobaczyć znak z nieba (οὐρανός). Aż chce się postawić pytanie: a to przed chwilą, to co to było? Może też dlatego Chrystus podkreśla, że Jego czyny są Boską interwencją. Czasami czekamy na uzdrowienie i ustanie konfliktów, zapominając zupełnie o tym, że Niebo walczy w tym czasie o nasze zbawienie.

pixabay.com

Komentarz