Poznać (οἶδα oida)

Ja znam Go, gdyż od Niego jestem i On mnie posłał. (J 7,29)

ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρʼ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.

Wybrane słowo pochodzi od czasownika εἴδω eidō i jest to forma czasu przeszłego dokonanego – perfectum. Egzegeci sugerują, że źródłem tego poznania nie jest tylko proces intelektualny lecz osobiste doświadczenie, angażujące osobę także od strony afektywnej, angażujące obie strony. Jest poznaniem wzajemnym, trwałym, które staje się przestrzenią wzajemnego zaufania. Poznanie Ojca, jakie aktualizuje się w Panu Jezusie, jest źródłem Jego radości, stanowi oparcie i siłę dla misji, którą wypełnia.

Pan Jezus zna także nas, tak jak Dobry Pasterz zna swoje owce.

http://www.pexels.com

Komentarz