Dźwigać (βαστάζω bastadzō)

Wiele mam jeszcze do powiedzenia wam, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwignąć. J 16, 12

Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

Adhuc multa habeo vobis dicere: sed non potestis portare modo.

Tak sobie myślę o przygotowaniach do pierwszej Komunii i bierzmowania, i później o duchowości typu: “paciorek, kościółek i bozia”, i nadziwić się nie mogę, że można zostać w duchowości na etapie mało rozgarniętego dziecka – w ogóle nie chcąc dźwigać jakichkolwiek ciężarów prawdy. Mamy brak zainteresowania prawdą obiektywną, a co dopiero z jej dźwiganiem (bo “prawdę” dzisiaj się produkuje, a nie odkrywa). Tym, którzy podejmują się ciężaru poznawania Boga jest udzielona Pomoc z góry – Duch Święty.

pixabay.com

Komentarz