Za [kimś/czymś] (ὄπίσω opisō)

Powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi”. Mt 4,19

καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

et ait illis venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum.

Być za kimś nie oznacza gorszej pozycji. W odniesieniu do Jezusa znaczy prowadzić życie takie, jak On, dorównywać Mu.

Komentarz