Rodowód (βίβλος γενέσεως biblos genesōs)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (Mt 1,1)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

Liber generationis Iesu Christi filii David, filii Abraham.

Mamy dwa drzewa genealogiczne Jezusa. Jedno zaczyna się od Adama, ojca żyjących, drugie od Abrahama, ojca wierzących. Ale sam Jezus najchętniej widzi swój początek w Bogu Ojcu: “Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. Jest to potrójna genealogia Jezusa: życia, wiary i wieczności. My też mamy podobną historię. Ważne, aby o niej pamiętać. Ta pamięć pomaga być dobrze zakorzenionym w rzeczywistości.

Komentarz