Twarde serce (σκληροκαρδία sklērokardia)

Mówi im: że Mojżesz z dla twardego serca waszego pozwolił wam odsyłać żony wasze, Od początku zaś nie stało się tak. (Mt 19,8)

λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν:, ἀπʼ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.

Ait illis: Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras; ab initio autem non sic fuit. 

W greckim słowniku serce pojawia się jako część złożonych określeń: καρδιογνώστης kardiognōstēs – znawca serca (Dz 1,24); ἀμετανόητη καρδία ametanoētē kardia – nierozumne serce (Rz 2,5). Bóg zna nasze serca i pragnie nam dać serce z ciała (לֵ֥ב בָּשָֽׂר leb basar) a zabrać serce z kamienia. (Ez 36,26)
Zwykle szuka się winnych, gdy przychodzą konflikty w relacjach. Ewangelia podpowiada wyraźnie, że ostatecznie chodzi o twarde serce. Zawsze, w takich sytuacjach, ktoś ma twarde serce, które zamknęło się na miłość, przebaczenie, poświęcenie.

rock, heart, love-80074.jpg

Komentarz