Onomastikon

Onomastikon to słownik imion i nazw własnych występujących w Biblii. Sukcesywnie go poszerzamy, podając podstawowe i czasem dosłowne znaczenia. W ten sposób również będziemy dzielić się doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym, które bardzo często mówi “po imieniu” i zna doskonale “geografię” naszego życia. Dużo tych imion i nazw funkcjonuje w naszej codzienności.

> A <BCD
> E <FGH
I> J <> K <L
Ł> M <NO
PRSŚ
TUWZ
Ż