Wpatrywać się (βλέπω blepō)

Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w Niebie wpatrują się zawsze w Oblicze Ojca Mojego, który jest w Niebie. (Mt 18,10)

ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Nieprzerwany akt Adoracji trwa w Niebie. Aniołowie przez wszystko, co dzieje się na ziemi, widzą Ojca.

św. Mateusz pisze dosłownie: “Aniołowie ich przez wszystko oglądają Twarz Ojca Mojego”.

Skoro mój Anioł trwa w Adoracji, cokolwiek dzieje się ze mną na ziemi, to i ja mam dziś przez wszystko dostrzegać, adorować Oblicze Ojca.

autor zdjęcia: Magdalena Błaszczyk

Komentarz