Miłość (ἀγάπη agapē)

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)

μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.

Miłość dojrzewa na polu wolności, karmiona sekretami Ojca i Syna, wzmocniona Duchem Świętym.

Komentarz