Zapytać (λέγω legō)

A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (Mt 19,16)

καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν διδάσκαλε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

Młodzieniec zapytał Jezusa. Postawił pytanie. Czy oczekiwał odpowiedzi? A może chciał tylko usłyszeć, że jego postępowanie jest nienaganne?

Celem stawiania Bogu pytań powinno być dążenie do doskonałości, do świętości, do Królestwa Niebieskiego.

Czy jestem gotów usłyszeć Bożą odpowiedź? Czy oczekuję jej? Czy nasłuchuję? A może boję się stawiać Bogu pytania?

Znajdź w sobie odwagę postawić Bogu pytanie i usłyszeć odpowiedź, a potem według niej żyć…

Komentarz