Zaczerpnąć (ἀντλέω antleō)

Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. (J 2,8)

καὶ λέγει αὐτοῖς ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ οἱ δὲ ἤνεγκαν.

Zaczerpnijcie teraz, nie jutro, nie za tydzień. Wino jest na teraz. Odkładanie na później bywa uciążliwym przyzwyczajeniem. A tymczasem dar jest na teraz, gdyż Bóg jest teraz. Jego “teraz” wędruje z naszym “dziś”. On ponad czasem “kontempluje” w całej rozciągłości Swoje stworzenie.

To zaproszenie odnosi się wprost do Eucharystii. Miłość nie zwleka.

Teraz jest.

Komentarz