Biada! (οὐαί ouai)

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. (Mt 23,23)

οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.

To kolejne (czwarte) “biada”, które wypowiada Jezus. To jeden z najostrzejszych tekstów Nowego Testamentu.

Uczeni i faryzeusze zamykają Królestwo Niebieskie, powodując to, że nie można zobaczyć Boga w historii swojego życia. Biada temu, kto Boży dar zamienia w ciężar. Proś dla siebie o przebaczenie za te momenty, kiedy byłeś wymagający od innych, a w podobnej sytuacji wyrozumiały dla siebie.

Dzięki Ci, Panie, że przebaczasz i nie przychodzisz, żeby zatracać. Ucz mnie żyć, dzięki Twojemu miłosierdziu.

Komentarz