Piękny (καλῶς kalōs)

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. (Łk 6,27)

ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς.

św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii stawia przed nami piękno przeciwko nienawiści. Jezus zachęca swych uczniów: “dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (kalos poieite tois misousin hymas). Dla Greków kalokagatia była kategorią estetyczną, gdzie piękno i dobro stają się dla siebie zamienne. Łukasz, pisząc o “dobrym czynie”, używa słowa kalos (piękny). Dla Boga pięknym jest postępowanie, które On zaleca. Nie jest to tylko kategoria związana z zachwytem zmysłowym. Piękno może być zbawiennym stylem życia. Dziś, gdy brzmi kakofonia stwierdzenia, że o gustach się nie dyskutuje, dobrze jest wrócić do Boskiej harmonii życia.

Komentarz