Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Wykształcony (καταρτίζω katartidzō)

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. (Łk 6,40)

οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.

Jako uczeń przyglądam się, słucham Jezusa. Uczę się żyć z Nim i dla Niego. Nie chcę chodzić za swoją ślepotą.

Edukacja w wydaniu Jezusowym nie jest wytrenowaniem ascetyczno-moralnym. Jest stawaniem się podobnym do Mistrza. W myśl powiedzenia: Kto z kim przystaje, takim się staje.

Tekst podpowiada coś bardzo cennego. Imiesłów κατηρτισμένος (katertismenos) pochodzi od przymiotnika αρτιος (artios) i oznacza “parzysty”, “skompletowany”. Ta podpowiedź wskazuje kierunek i sens więzi z Panem. Mam być z Nim “do pary”. Otwierają się nowe perspektywy życia.

Babia Góra (wrzesień 2019)

Komentarz

%d