Ubogi (πτωχός ptōchos)

On zaś podniósł oczy na Swoich uczniów i mówił: Błogosławieni [jesteście], ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. (Łk 6,20)

καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν μακάριοι οἱ πτωχοί ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Słowa Jezusa są prowokujące, nawet wstrząsające. Wciąż pobrzmiewa niedzielna Ewangelia. Chrystus wytycza program Swoim uczniom, który przeciwstawia się logice tego świata. Dlaczego szczęśliwy jest ubogi, a nie bogaty? Ubogi jest szczęśliwy, bo nic nie stoi na jego drodze do Boga. Nie ma żadnego zabezpieczenia, nie musi czegoś bronić. Jest wyłącznie zdany na drugiego. Ma wolne ręce.

Kiedy Bóg przychodzi na świat w Jezusie Chrystusie, aby dać to, co ma najcenniejszego, Ducha Świętego, wtedy ubogi ma ręce zdolne do przyjęcia Daru.

pixabay.com

Komentarz