Dzieło (ἔργον ergon)

Rozsądziwszy Jezus i powiedział im: Takie jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego posłał On. (J 6,29)

ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.

Zupełnie nowy rodzaj “działania”. Tak na męską głowę to dziełem jest zbudowanie domu, napisanie opery, pokonanie raka. A tu dziełem jest wiara. Ten niepozorny, wewnętrzny akt, jeśli jest autentyczny, zmienia w konsekwencji świat. Zaczynasz myśleć w kategoriach ewangelicznych. Potem tym językiem mówisz, a wreszcie podejmiesz decyzję, kochasz, pracujesz, tworzysz, cieszysz się, cierpisz, odpoczywasz w więzi z Jezusem. Wszystko zostaje wewnętrznie oświetlone jednym wyznaniem: WIERZĘ, CREDO, ΠΙΣΤΕΥΩ.

Komentarz