Zobaczyć (ὁράω horaō)

Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? (J 6,30)

εἶπον οὖν αὐτῷ τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι τί ἐργάζῃ.

Każdego dnia patrzyli na znaki Jezusa. Patrzyli jak uzdrawia, przywraca życie. Patrzyli jak karmi tysiące. Patrzyli, a jednak nie widzieli.

Oczy ich były jakby przysłonięte. (Łk 24,16)

Było w nich tyle ziemskiego patrzenia, że nie dostrzegli tego, co pochodzi z Nieba.

To tak jak we mnie. Każdego dnia patrzę na cuda i znaki Boże, ale czy je widzę?

A Jezus powiedział: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (J20,29)

Patrzeć tak, aby widzieć…

Komentarz