Pożądanie (ἐπιθυμέω epithymeō)

Słyszeliście, że zostało powiedziane: Nie scudzołożysz. Ja zaś mówię wam, że każdy, patrzący na kobietę ku pożądaniu, już scudzołożył ją w sercu swoim. (Mt 5,27-28)

Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· οὐ μοιχεύσεις. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Nie każde spojrzenie na kobietę jest naruszeniem jej godności, tylko takie, które prowadzi do pożądania, wykorzystania. Rozeznanie dokonuje się gdzieś u początku myśli, w sercu. Jeśli jest czyste, to zobaczysz Boga. Jeśli pełne pożądania, to zostanie zdemaskowane przez dobro, które skrywa w sobie każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy są na obraz i podobieństwo Boga.

Niech twoje spojrzenie będzie ku wdzięczności.

Komentarz