Równi Aniołom (ἰσάγγελος isangelos)

Ani umrzeć nie mogą, równi aniołom bowiem są i synami są Boga, zmartwychpowstania synami będąc. (Łk 20,36)

οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Perspektywa i obietnica są wielkie – być równym Aniołom. Ich naturą jest nie tylko brak ciała fizycznego, ale przede wszystkim to nieustanne wpatrywanie się w Oblicze Ojca. Kontemplacja.

Ponadto nie patrzą na siebie. Być może dlatego są tak podatni na Bożą wolę, bo nie przywiązują do siebie zbyt dużej wagi.

Wolni w miłowaniu, pełni radości w kontemplacji, posłuszni dniem i nocą.

Jeszcze niedawno jeden z nich tu się przechadzał

Komentarz