Raj (παράδεισος paradeisos)

I powiedział mu: Zaprawdę tobie mówię, dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 23,43)

καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετʼ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

Raj odzyskany. Nie jest bajkowym wyobrażeniem. Ostatecznie jest w Sercu Boga. Obietnica bliska spełnienia. Ten, Który Jest, nie odkłada na jutro, nie zwleka, bo miłość nie ociąga się, skraca dystans, jak to tylko jest możliwe. Jak blisko obok siebie stały krzyże? Niemal na wyciągnięcie Rąk Jezusa, w zasięgu niemal ostatniego tchnienia, ostatniej modlitwy, która oddała nas w Ręce Boga, w Raj Boga.

Komentarz