Przychodzący (ἐρχόμενος erchomenos)

Zaprawdę mówię wam, że są pewni stojący, którzy nie skosztują śmierci, aż zobaczą Syna Człowieka przychodzącego w Królestwie Jego. (Mt 16,28)

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

Przychodzący – gramatycznie to imiesłów, ale biblijnie to dla mnie kolejne Imię Pana Jezusa. Tak Je odczytuję z Ap 1,8 – Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

Pan niestrudzenie przychodzi każdego dnia. Ciągle więc daje radość spotkania, gdy się zbliża. Czasem nie rozpoznaję Go, czasem czekam i czekam. Innym razem przychodzi, mimo drzwi zamkniętych, innym razem, wraz z gośćmi weselnymi, słyszę, że Oblubieniec nadchodzi, wejdźcie Mu na spotkanie. Nie nie po górach, przychodzi po wodzie. Ostatecznie przyjdzie na obłokach niebieskich.

Miej oczy i uszy otwarte, gdyż nie wymyślisz, o której godzinie i skąd nadejdzie PRZYCHODZĄCY.

Komentarz